In deze sectie kunt u een overzicht vinden van verschillende documenten, mogelijks belangrijk voor uw afspraak : 

Mogen we vragen zeker het juiste anamneseformulier in te vullen en ons per mail terug te bezorgen op info@woutervandensteen.be ( een scan of een duidelijke foto ). Indien dit voor u moeilijk is, is het ook voldoende de ingevulde fiche bij uw eerstvolgende bezoek af te geven.

Heeft u reeds bij een vorig bezoek een ananneseformulier ingevuld en er is ondertussen niets aan uw gezondheidstoestand veranderd, is het voldoende de tandarts hiervan op de hoogte te brengen.

 

kindertandheelkunde

 

volwassenen