Verzekeringspapieren bij dentale traumata

 

Beste,

Uw zoon/dochter heeft mogelijks een ongeval gehad met tandheelkundige gevolgen. Als dit ongeval gedekt wordt door een verzekering, zijn er toch nog een aantal zaken die hierbij in het oog moeten gehouden worden.

  • Probeer Uw deel van de verzekeringspapieren steeds zo zorgvuldig en gedetailleerd mogelijk aan te vullen.
  • Als u documenten moet doorgeven aan de verzekeringsinstelling, vergeet dan zeker niet deze voordien te copieren en deze copies goed bij te houden.
  • Bij het innen van het attest van verstrekte hulp bij Uw mutualiteit, kunt U een attest aanvragen waarbij vermeld wordt welk deel door de mutualiteit vergoed wordt en welk deel persoonlijk aandeel is.
  • Uw tandarts houdt ook diagnostische bewijsstukken bij van het trauma zoals radiografiën, digitale foto’s, modellen en dergelijke. Deze kunnen later ook opgevraagd worden bij extra vraag van Uw verzekering.
  • Als U verzekeringinstelling U vraagt op consultatie te gaan bij een gespecialiseerd verzekeringstandarts, gelieve Uw tandarts hiervan op de hoogte te brengen zodat hij Uw dossier kan meegeven.
  • Een dentaal trauma kan ook op langere termijn nog nieuwe problemen veroorzaken. Gelieve U ervan dan ook te verzekeren dat bij afsluiting van Uw dossier, deze mogelijke complicaties allemaal goed gedocumenteerd zijn.

 

 

Indien U nog vragen zou hebben, aarzel dan niet om ons te contacteren.